CITY SMELL PERFUME

Địa chỉ: 62 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 098 650 76 13
Email: citysmellvn@gmail.com
Giờ làm việc: 09:00 – 21:00 ( Mở cửa hàng ngày)


LIÊN HỆ