HÌNH THỨC THANH TOÁN

Hình thức thanh toán được chấp nhận

Tại cửa hàng: Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng: Tiền Mặt, Internet Banking, Các loại thẻ ATM, Visa, Master Card…
Với đơn hàng Ship tại TP Hồ Chí Minh: Internet Banking hoặc Tiền Mặt
Với đơn hàng Ship Tỉnh: Internet Banking hoặc COD
Lưu ý: Chúng tôi không áp dụng hình thức thanh toán trả góp.